Bir günlük hizmet tespit davası (Günsüz işe giriş)

Bir günlük hizmet tespit davası (Günsüz işe giriş) sorununu pek çok kişi emeklilik zamanı yaklaştığında farketmekte ve çözüm arayışına çok geç girmektedir. Eğer SGK hizmet dökümünüzde ilk işe giriş tarihinizde prim ödemesi gözükmüyorsa ve fiilen bu tarihte çalışmaya başladıysanız aşağıda sıraladığımız adımları tek tek sizinde uygulamanız gerekmektedir.

Günsüz işe giriş ne demektir?

Günsüz işe giriş 90’lı yıllarda SGK’lı olarak çalışmaya başlayanlarda görülen bir durum. O zamanlarda hem bildirimlerin elden ve 4 aylık bordro ile verilmesi, hem de bildirim vermeyenlerin cezasının düşük veya hiç olmaması sebebiyle işe girişlerin SGK’da görülmemesi, bir başka şekilde de hiç verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yani o tarihte işe girişin gözükmesi, fakat ödenen primin kayıtlarda bulunmamasıdır.

İlk defa sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalı adına tahakkuk eden primlerin yatırılmaması durumunda sigortalı hizmet belgelerinde gün ve kazanç olmadığından verilen giriş bildirgeleri günsüz giriş olarak sayılmaktadır.

Günsüz girişlerde sorumluluk kime aittir?

Sigortalılara ait belgeleri vermekle yükümlü olan işverendir. Bu belgeleri isteyen ve denetleyen Kurum SGK’dır. Sigortalıya iş gördüren işveren bu belgeleri zamanında kuruma vermemiş (veya eksik bilgilerle ile vermiş) ise SGK görevini ihmal ettiğinden dolayı yargı aşamasında Davalı olarak da SGK’da işverenle birlikte müteselsilen sorumlu olarak katılacaktır.

Sigortalı Ne Yapmalıdır?

Sigortalının bu durumda işveren aleyhine dava açması gerekmektedir. Fakat açacağı davada mutlaka SGK’yı da davaya taraf olarak göstermelidir. Açılacak hizmet tespit davalarında işveren tek taraflı sorumlu olmuyor, aynı zamanda SGK belge ve tahsilatı takip etmediğinden dolayı davalı duruma düşüyor.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hizmet akdinin işverene ait işyerinde onun denetim ve gözetimi altında, zaman ve bağımlılık unsurlarını birlikte gerçekleştirecek şekilde geçmesi zorunludur.

Hizmet Tespiti Davaları; 5510 sayılı SS ve GSSK(mülga 506 SSK) ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince iş mahkemelerinde açılır.

İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemelerinde açılır ve Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davaları İş Mahkemesi sıfatı ile görür.

Dava; işçinin çalıştığını iddia ettiği işverenin bulunduğu yerin İş Mahkemesinde açılır.

Dava açan işçi; Hizmet Tespiti Davasında çalışmış olduğu işveren ile beraber Sosyal Sigortalar Kurumunu da (Sosyal Güvenlik Kurumu) davalı olarak göstermek zorundadır.

Hizmet Tespiti Davalarını işçi açar, ancak işçinin vefatı halinde yasal olarak hak sahibi durumundaki annesi, babası, eşi ve çocukları da bu davayı açabilir.

Günsüz İşe Giriş Bildirgelerinde tespit davaları için zamanaşımı süresi dikkate alınmaz.

Günsüz İşe Giriş de delilerin başında o işyerine ait İşe Giriş Bildirgesinin fotokopisi, O işyeri numarasında çalışan kişilerin şahit olarak dinlenmesi yada çevre de o işyerini tanıyan komşu işyerlerinin şahitliklerinin dinlenmesi talep edilir.

Dava dayanağı Mülga 506 SSK 79.Maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 86.maddesinin dokuzuncu fıkrasıdır.(Günsüz çalışmalarda beş yıllık zamanaşımı dikkate alınmayacaktır.)

Hizmet Tespiti Davası açıp, mahkeme tarafından günsüz çalıştığı süreye ilişkin hizmeti tespiti yapılan işçinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir. Bu süre çalıştığı gün sayısına katılarak prim gün sayılarına ilişkin resmi kayıtları düzeltilir.

Not: Son zamanlarda açılan davalarda aynı dönemde, aynı işyerinde çalışmış şahit bulunamadığında davanın alehte sonuçlandığı şeklinde duyumlar almaktayız.

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplaml: 0 Ortalama: 0]

Bir günlük hizmet tespit davası (Günsüz işe giriş)” için 4 yorum

 • Avatar
  22 Ekim 2019 tarihinde, saat 09:30
  Permalink

  Merhaba ben kemal ÖZMERAL 03.10.1969 Doğumluyum sgk 01. 11 1987 girişi var ama prim yok ne yapmam gerekiyor teşekkür

  Yanıtla
  • SMMM Hakan Yılmaz
   9 Kasım 2019 tarihinde, saat 20:40
   Permalink

   Merhaba,

   Dava açmanız gerekiyor fakat mutlaka aynı işyerinde beraber çalışmış olduğunuz ve primi yatmış olan şahidiniz olması gerekmektedir.

 • Avatar
  18 Ekim 2019 tarihinde, saat 12:18
  Permalink

  Merhaba ben Kemalöz Meral 03 10969 doğumluyum SGK ya giriş tarihim 01 3 1987 İşe giriş tarihim var ama yerim yok bunun için ne yapmam gerekiyor Teşekkürler

  Yanıtla
  • SMMM Hakan Yılmaz
   18 Ekim 2019 tarihinde, saat 17:54
   Permalink

   Merhaba,

   Sorunuz anlaşılmadı!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code