Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi yeni aşaması

Otomatik Bireysel Emeklilik sistemi yeni aşaması 01.07.2018 tarihinden itibaren devreye alındı.

Yönetmeliği kısaca hatırlamak gerekirse;

02. Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  6. Maddesi ‘nde;

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi düzenlemesi yer almıştır.

SİSTEME DAHİL EDİLECEK ÇALIŞANLAR

Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olup, işverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla 45 yaşın altında olan çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir.

KATKI PAYI ORANI

Prime esas kazanç referans alınarak  katkı payı hesaplanacaktır. Katkı payı %3 olup, hesaplanan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı (kuruş tutarı) dikkate alınmaz. Çalışan kesinti oranını işverene bildirerek artırabilir veya varsa artırmış olduğu tutarı yine Kanunda belirtilen kesinti oranından(%3) az olmamak kaydıyla düşürebilir. Ödemeler için matbu bir tutar belirlenemez, katkı payları oransal olarak hesaplanır.

Katkı payı kesintisinde, çalışanın matrahı esas alınır ve SGK matrahını etkileyen her türlü sebep katkı payı kesintisinin hesaplanmasında dikkate alınır. SGK matrahının oluşmadığı veya çalışanın ücret almadığı dönem için katkı payı ödemesi yapılmaz ve şirkete bu yönde bilgi verilir.

Kapsama giren işverenlerin, Temmuz ayına ait tahakkuk ettirecekleri ücret bordrolarında (çalışanların tamamının sistemden ilk ayda çıkması söz konusu olsa dahi) BES kesintisi yapması ve bu tutarı anlaşmaya varacakları BES şirketine aktarmaları mecburidir.

İşverenler bu madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplaml: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code