1 Mart 2024

Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak,

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek,

Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek,

Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek,

Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,

Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine uygunluğunun takibi,

Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi.

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması, (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)

Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

Muhasebe organizasyonunun kurulması,

Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri.

Sosyal Güvenlik Hizmetlerimiz

Bireysel Hizmetlerimiz

4A-SSK (Yaşlılık, Ölüm, Malüllük, Engelli Aylığı)
4B (BAĞ-KUR)
4C (Emekli Sandığı)
GSS Uygulamaları
Dul ve Yetim Maaşı
Borçlanmalar
Malullük Aylığı
İşsizlik Ödenekleri

Kurumsal Hizmetlerimiz

İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış

İş kazası ve meslek hastalığı olayları ve işveren sorumluluğu,

Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi,

İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin (NACE) belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler

İstirahatli sigortalılarla ilgili çalışmazlık bildirimi,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi,

İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma,