İnternet reklam yüzde 15 vergi kesintisi nasıl uygulanacak?

İnternet reklam vergisi nasıl uygulanacak? Adwords, Facebook vb. yüzde 15 vergi kesintisi uygulaması. İnternet reklam yüzde 15 vergi kesintisi nasıl uygulanacak?

Bildiğiniz gibi 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri 01.01.2019 tarihi itibariyle vergi kesintisi kapsamına alındı.

Kimler Yüzde 15 Vergi Kesintisi Yapacak?

Kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere, internet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirildi.

Ödeme yapılan kişinin mükellef olmaması durumunda dahi stopaj yapılacaktır. Karara göre, internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere bu hizmetlere ilişkin olarak yapılacak ödemelerden, kendisine ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Yapılacak Vergi Oranları

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak. Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14593 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle de internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin 2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran yüzde 0 olarak belirlendi. Dolayısıyla, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden yüzde 0 oranında stopaj yapılacak. Hizmete aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca yüzde 0; hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce yüzde 15 oranında stopaj yapılacak.

Vergi Kesinti Uygulaması Nasıl Yapılacak?

Uygulamada üstteki kriterlere göre eğer stopaj kapsamına giren reklam hizmeti alındıysa yapılacak işlem reklam bedelinin hesaplanmasının ardından yüzde 15 kesinti yapılarak reklam ödemesinin reklam hizmeti verene yapılması ve hesaplanan kesintinin aylık veya 3 aylık muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödeme yapılması şeklinde olacaktır. Aynı şekilde bu kapsama girip kesinti yapılmayacak yani kesinti oranı yüzde 0 olacak ödemeler de Muhtasar Beyannamede belirtilecektir.

Muhtasar beyannamede ilgili kodlar ise şöyledir;

“Vergiye Tabi İşlemler” ve “Ödemeler” bölümü

Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

137 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) -Kesinti Oranı: %15

139 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) -Kesinti Oranı: %0

279 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) -Kesinti Oranı: %15

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

138 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) -Kesinti Oranı: %15

140 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) -Kesinti Oranı: %0

280 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) -Kesinti Oranı: %15

Ticarette Hakim Tarafın Reklam Hizmeti Veren Olup Yükümlülüğe Uymayan Yurt Dışı Firmalara Yapılan Ödemeler Ne Olacak?

Buradan kastımız bu yazı yazıldığı tarihe kadar kanun yükümlülüğüne uymayan ve reklam hizmeti alan şirketlerin yapacakları reklam ödemesi üzerinden kesinti yapılmasına izin vermeyen, reklam ücretini tam olarak tahsil eden Google, Facebook, İnstagram gibi uygulamalarda nasıl bir işlem yapılacağı konusudur.

Reklam veren firmaların stopaj yani vergi kesintisi yükümlülüğünü yerine getirmesi normal bir hareket olacaktır. Yükümlülüğünü yerine getirebilmek için doğal olarak ödediği miktar üzerinden hareket edecek, ödediği reklam bedelini brüt olarak hesaplayıp vergi ödemesini yapması gerekecektir. Bu durumda ticaretinde hakim taraf olmadığından bir nevi cezalandırılmış olacak ve kesintisi yüzde 15’den birkaç puan daha fazla olmak durumunda kalacaktır.

Bu durumu örneklendirmemiz gerekirse;

Google’dan reklam hizmeti alan bir firma örneğin toplam reklam bedeli 1.000 TL olsun. Bu reklam bedeli için 01.01.2019 tarihi itibariyle stopaj yapmakla yükümlüdür.

Normal şartlarda 1.000 TL ödeme yapmayıp yüzde 15 stopaj hesaplayarak 150 TL beyan edip vergi olarak ödeyecek geriye kalan 850 TL’yi Google firmasına ödeme yapacaktır.

Fakat Google ile olan ticaret ilişkisinde reklam alan hakim taraf olmadığından ve Google tarafından da böyle bir hesaplama yapılmadığından Google 1.000 TL alacağını tahsil etmektedir. Her ne kadar reklam veren firma Google firmasına 1.000 TL ödese de şu anki durumda stopaj hesaplayıp vergi ödemelidir. Bu durumda reklam hizmeti alan firma vergiyi kendi üstlenerek 1.176,47 TL reklam bedeli hesaplayıp 176,47 TL vergi stopaj ödemesi yapacaktır. Bu durumda reklam hizmeti alımı yüzde 17,64 daha maliyetli olacaktır.

Not: KDV hesaplaması örnekte yapılmamıştır.

Bizim düşüncemiz bu gibi durumlarda çifte vergilendirme de söz konusu olacağından stopaj yüzde 0 olmalıdır. Çünkü Google kendi ülkesinde kazancını vergilendirmekte ve İrlanda ile çifte vergilendirme anlaşması bulunmaktadır. 

Kurumlar Vergisine Tabi Reklam Ajanslarıyla Çalışma Dönemi

Google, Facebook vb. firmalardan reklam hizmeti alıp stopaj ödemesi yapmak istenmediği durumlarda Kurumlar Vergisine tabi ajanslarla çalışılması durumunda stopaj yüzde 0 olacaktır. Fakat ajanslarında Google ödemelerinde yine stopaj oranı yüzde 15 olacaktır. Bu ödemeleri müşterilerine yansıtacaklarmıdır? Bunu da zaman gösterecektir.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça takip edilip sayfalarımızda yayınlanacaktır.

İnternet reklam yüzde 15 vergi kesintisi nasıl uygulanacak?” için 40 yorum

 • 20 Şubat 2019 tarihinde, saat 13:12
  Permalink

  merhabalar,
  konuyla ilgili bir soru var, açıklamalarınızda bulunmuyor:
  Google Ads adına yaptığımız %15 stopajı, kendi ödeyeceğimiz gelir vergimizden düşebilecek miyiz?
  Örneğin yıl boyu 100.000TL google ads harcaması yaptık, 17.647TL google adına stopaj ödedik.
  117.647TL masrafı gider gösterdik ve diyelim ki: şirketimize net karımız için, sene sonu 40.000TL gelir vergisi tahakkuk etti.
  Gelir vergisini stopajı düşüp mü ödeyeceğiz (40.000-17.647=22.353) yada,
  bu google adına ödediğimiz 17 bin küsur stopajın üstüne, 40 bin de gelir vergisini stopajı hiç düşemeden mi ödeyeceğiz?

  Yanıtla
  • 20 Şubat 2019 tarihinde, saat 13:39
   Permalink

   Merhaba,

   Ödediğiniz stopajı reklam gideri olarak gösterirsiniz ve dolayısıyla gelir verginizden indirilir. Fakat konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çifte vergilendirme anlaşması olduğu için stopaj konusunda çekinceler var.

   Kolaylıklar dilerim…

   Yanıtla
   • 20 Şubat 2019 tarihinde, saat 14:01
    Permalink

    Yanıtınız için teşekkür ederim ancak hala net değil.
    Ödediğimiz stopajı da gider gösterdik ve gelir vergisi matrahı düştü. Ancak stopajın tamamını gelir vergisi matrahından mahsup etme durumu nasıl olacak?

    Yanıtla
    • 20 Şubat 2019 tarihinde, saat 14:29
     Permalink

     Tekrar Merhaba,

     Bu yazımda zaten belirtmek istediğim durum budur. Sizin muhtasar beyanname ile ödeme yapmak için kesinti yapmanız gerekir. Hakim taraf siz olmadığınız için kesinti yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ödediğiniz stopaj sizin için artık reklam gideri oluyor. Stopajı vergiden indirme gibi bir durumunuz yoktur.

     Kolaylıklar dilerim…

     Yanıtla
 • 23 Şubat 2019 tarihinde, saat 19:25
  Permalink

  Merhaba,
  kdv yide işin içine katınca muhasebe kaydı nasıl olacak ? örn;1.000 tl ödeme için

  770 1.145,63
  191 174,76
  360 kdv 174,76
  360 145,63
  309 1.000,00
  Toplam 1.320,39 1.320,39

  Yanıtla
  • 24 Şubat 2019 tarihinde, saat 20:20
   Permalink

   770 1176,47
   191 211,76
   360 kdv 211,76
   360 stopaj 176,47
   …. 1.000

   Yanıtla
 • 12 Mart 2019 tarihinde, saat 16:53
  Permalink

  İYİ GÜNLER.
  Emlakçılıkla uğraşan sahış fiması sahibinden.com ‘ a ilan vermiş ve bunun karşılığında fatura almış. Fakat bu fatura da stopaj kesintisi olmamış. Olması gerekiyor mu gerek miyormu ?

  Yanıtla
  • 12 Mart 2019 tarihinde, saat 17:15
   Permalink

   Merhaba,

   İnternet üzerinde reklam hizmeti veren tam mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden %0 oranında stopaj uygulanır. Muhtasar beyannamede her ne kadar stopaj %0 olsa da 139 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler kısmında gösterilmesi gerekir.

   Kolaylıklar dilerim,

   Yanıtla
 • 22 Mart 2019 tarihinde, saat 17:36
  Permalink

  Merhaba. Ben kendi kişisel internet sitem için doğrudan adwords’den küçük miktarlarda reklam yayınlattim. Ödemeleri ise kendi kredi kartımdan otomatik yaptım. Şimdi bana vergi borcu mu çıkacak? Çıkarsa bunu nereden göreceğim ? E devlette gözükür mu?

  Yanıtla
  • 22 Mart 2019 tarihinde, saat 20:09
   Permalink

   Merhaba,

   Vergi borcu çıkma gibi bir durum yoktur. Stopaj ve KDV hesaplama sorumluluğunuz bulunmaktadır. Eğer vergi kaydınız bulunmuyorsa zaten Google bütün kayıtlı Adwords müşterilerine vergi kaydı bulunmayanların reklam veremeyeceğine dair bilgilendirme yazıları bulunmaktadır.

   Yanıtla
 • 23 Mart 2019 tarihinde, saat 18:29
  Permalink

  Merhaba. Verdiğiniz cevap için teşekkürler. Ben bir devlet memuruyum
  Son zamanlarda internet site işine merak sardım. Ve biraz siralama yükselsin diye adwords e reklam verdim. Ilgili kararnameyi okudum ve bahsedilen mükelleflerin içine girmediğimi gördüm. Yöne de ödemem gerekiyor mu? Peki nasıl ve nereye ödeme yapilacak? Ve de bir zamani var mı acaba? Kusura bakmayın biraz uzun oldu. Teşekkürler.

  Yanıtla
  • 24 Mart 2019 tarihinde, saat 18:32
   Permalink

   Tekrar merhaba,

   Devlet memuru hiçbir şekilde şirket kuramadığı için, yarın size gelecek herhangi bir maliye takibi olma ihtimaline karşın bu gibi işlemleri kendi adınıza yapmamanızı tavsiye ederim.

   Google ödemeleri için stopaj kesintisi yapabilmeniz için maliye kaydınız olması gerekmektedir. Yani şirket sahibi olmalısınız.

   Yanıtla
 • 18 Nisan 2019 tarihinde, saat 13:34
  Permalink

  Facebookta verilen reklamlardan ötürü bize fatura gelmedi sadece ödeme belgeleri geldi Stopaj kısmında fatura numarası tarih ne yazmamız gerekiyor bununla ilgili bilgi alabilirmiyiz.

  Yanıtla
  • 18 Nisan 2019 tarihinde, saat 18:04
   Permalink

   Merhaba,

   Facebook 1 Nisan 2019 itibariyle fatura kesmeye başlamıştır. Daha önceki tarihlerde yine Facebook ekranından alınan belge ile KDV tevkifatı yapıp işleminizi yapabilirsiniz. Fatura numarasına ayrıca gerek yoktur. Facebook ile ilgili işlemleri ay bazında ayın son günü yapabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 18 Nisan 2019 tarihinde, saat 17:58
  Permalink

  Gelir vergisi mükellefi olan şahıs işletmem de İnternet üzerinden gazete işi ile uğraşmaktayım. Reklam hizmet vermiş olduğum firmaları fatura düzenlerken %15 vergi kesinti yapmam gerekir mi? Mükellef olmayanları da yapmam gerekir mi

  Yanıtla
  • 18 Nisan 2019 tarihinde, saat 19:00
   Permalink

   Merhaba Erdal bey,

   Faturanızda %15 GV tevkifatı yapacaksınız ve bunu faturada belirteceksiniz. Bu yapılan kesintiyi müşteriniz Muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyecek. Mükellef olmayan birinin reklam vermesi konusunu anlayamadığım için cevap veremiyorum.

   Yanıtla
   • 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 15:28
    Permalink

    vergi mükellefi olmayan birine vermiş olduğum reklam hizmetinde de kesinti yapacak mıyım?

    Yanıtla
    • 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 19:14
     Permalink

     Merhaba,

     Vergi mükellefi olmayan biri neden reklam vermektedir? Vergi mükellefi olmayanlara hizmet veriyorsanız, kesinti yapıp faturanızı o şekilde keserseniz karşı taraftan muhtasar beyannamesinde beyan vermesi bekleneceğinden, sizin faturanız Maliye’ye ihbar niteliğinde olacaktır.

     Yanıtla
 • 22 Nisan 2019 tarihinde, saat 02:22
  Permalink

  Vergi mükellefi olmayan biri neden reklam vermektedir? Sorunuza bir açıklama yapmak isterim Hakan bey. Diyelim ki bir websitesi kurdunuz ve bu site üzerinde google adsense i kullanarak reklam almak ve gelir elde etmek istiyorsunuz. Bunun için google adwords e kendi sitenizin reklamını veriyor ve sitenizin tıklanmasını sagliyorsunuz. Bu şekilde siteniz hem sıra atlıyor hem de girenler reklamlara tıklayarak gelir kazandırıyor.

  Yanıtla
  • 22 Nisan 2019 tarihinde, saat 06:23
   Permalink

   Merhaba,

   Google Adsense gelirleri ticari kazançtır. Google Adsense geliri elde edenler Maliye kaydı açtırıp vergi mükellefi olmak zorundadırlar.

   Reklam normal şartlarda gelir ve kazanç arttırmak için kullanılır. Bu yüzden reklam verenlerin vergi mükellefi olması beklenir ve reklam gelirleri üzerinden stopaj hesaplanması ile ilgili çıkan kanunda “vergi mükellefi olmayanların yaptığı reklam ödemeleri” gibi bir açılım yoktur.

   Yanıtla
 • 23 Temmuz 2019 tarihinde, saat 16:45
  Permalink

  Merhabalar Hakan bey, öncelikle böyle yararlı bir konuda bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.

  Benimde size bu konuda bir sorum olacak, cevabınız eminim benim gibi bir çok arkadaşın kafasındaki soru işaretlerine yanıt olacaktır.

  Ben vergi numarası olan ve Türkiyede yerleşik olan sade bir vatandaşım. Herhangi bir şirket sahibi değilim. Şirketi olan iki arkadaşıma ait google adwords reklamlarını yönetiyorum ve kendi kredi kartımdan googlea ödemeleri yapıyorum. Bu durumda bu vergiyi benim ödemem mi gerekiyor? Cevap evet ise bu vergiyi ne zaman ve nasıl beyan etmeliyim, bu konuda kimse birşey bilmiyor. Geçmiş aylar için ödeme yapmamak sorun teşkil eder mi? Cevap hazır ise: Benim kartımdan çekim yapıldığı için tespit edilirse ben sorun yaşar mıyım? Benim googlea yaptığım ödemeleri kendim için değil arkadaşımın şirketi için yaptığımı nasıl kanıtlayabilirim. Son olarak bir yerde bu stopajın ödenmemesi durumunda her bir işlem için 1600 tl ceza uygulanacağı konusunda birşey okumuştum. 1600 tl ceza google’a yatırdığımız her bir para için mi yoksa aylık google’ın bize gönderdiği faturalar için mi ya da her bir şirket için mi bu 1600 tl ceza konusunda da bilgilendirirseniz çok faydalı olur. Bu konuda ayrıntılı ve anlayabileceğim şekilde bilgilendirirseniz çok sevinirim. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • 23 Temmuz 2019 tarihinde, saat 17:00
   Permalink

   Merhaba Vildan hanım,

   Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkürler.

   Cevap olarak da özet olarak evet sorun yaşarsınız. Sorun yaşamanız için de Maliye’nin takibine girmiş olmanız gerekiyor. Maliye küçük rakamlar üzerinde pek durmaz ama sizin belirttiğiniz rakamlar yüksek. Eğer Maliye’nin takibine girerseniz Maliye geriye doğru 5 yıllık beyanname vermenizi ister ve cezasıyla alır. Burada hem yükümlü olduğunuz stopajları, hem de hizmet verdiğiniz için hizmet üzerinden vergilendirme yapabilir. Ama başta yazdığım gibi ilk şart Maliye’nin sizi tespit etmesi.

   Dolayısıyla yaptığınız bu şekildeki işlemlerden derhal vazgeçmeli. Hizmet verdiğiniz firmaların ödeme yapmasını ve bu ödemeler üzerinden stopaj yükümlülüğünü yerine getirmelerini sağlamalısınız.

   Sağlıcakla kalın…

   Yanıtla
 • 4 Ağustos 2019 tarihinde, saat 21:58
  Permalink

  merhaba benim için çok faydalı bir makale oldu özellikle beyan kısmını kodları ile paylaşmanız çok net anlaşıldı, emeğinize sağlık. Benim ek olarak sormak istediğim bu verilen ilanlar örneğin; 50.000 tl 12 ayı kapsadığı takdirde bir defada mı giderleşecek ve beyan edilecek yoksa dönemlere ayrılarak mı teşekkürler

  Yanıtla
  • 8 Ağustos 2019 tarihinde, saat 13:15
   Permalink

   Merhaba,

   Ödeme üzerinden kesinti yapılarak beyan edilir.

   Yanıtla
 • 28 Ağustos 2019 tarihinde, saat 19:41
  Permalink

  Merhaba ınstangramda şirket adına reklam veriyorum aylık ortalama 1000₺ bunu faturalandırma durumu yokmu yani firma adına fatura alma imkanı

  Yanıtla
  • 2 Eylül 2019 tarihinde, saat 19:48
   Permalink

   Merhaba,

   Özellikle kayıtlarınıza almalı ve stopaj ödemelisiniz.

   Yanıtla
 • 31 Ağustos 2019 tarihinde, saat 02:40
  Permalink

  Hakan bey dili ingilizce olan bir site için sadece yurtdışı gösterim amacıyla oluşturulan adwords hesaplarında da aynı stopaj ve kdv sözkonusu mudur? Sonucta yurtdışında alınmış olmuyor mu hizmet? Bunun ispatı mı yapılmalı maliyeye?

  Yanıtla
  • 2 Eylül 2019 tarihinde, saat 19:51
   Permalink

   Merhaba,

   Bu konuda Gelir İdaresinden özelge isteyiniz…

   Yanıtla
 • 7 Eylül 2019 tarihinde, saat 19:15
  Permalink

  Merhabalar
  Instagramda ınfluencer adıyla anılan fenomen hesaplara firmalar, markanın post ve hikaye paylaşımları için reklam veriyorlar. Bu kişilerin aldıkları ödeme karşılığında vergi mükellefiyeti durumu doğar mı? Doğarsa ne kadar ve nereye ödeme yapmaları gerekir? Bu kazançlarını nereye beyan etmeliler? Buna şahit olan kişilerin, bu durumu şikayet/ihbar edecekleri bir yetkili mercii var mıdır?
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
  • 11 Eylül 2019 tarihinde, saat 15:24
   Permalink

   Merhaba,

   Tabii ki bu gelirler ticari kazançtır ve vergiye tabidir. Ticari kazanç elde edenler vergi kaydı açtırmalıdırlar.

   Gelir İdaresi resmi olarak örneğin banka kanalıyla yapılan bütün ödemeleri takip etmektedir. Mutlaka Gelir İdaresi bunu tespit edecek ve vergi beyanını isteyecektir. Gelir İdaresi 5 yıl geriye dönük bu gibi işlemleri yapabilmektedir.

   Yanıtla
 • 17 Eylül 2019 tarihinde, saat 14:07
  Permalink

  Merhabalar,

  Google’a verdiğimiz 1000 TL’lik reklamın stopajını ödediğimiz taktirde sadece 176,47 TL’lik gider mi gösterebiliyoruz? O 1000 TL’nin tamamını, daha doğrusu 1000 TL+ KDV + Stopajı gider gösterme gibi bir imkanımız yok mudur?

  Örneğin 100.000 TL kazanıyorsam ve 80 TL’lik reklam veriyor ya da hizmet alıyorsam bu tutarın tamamını gider gösteremediğim taktirde gelir vergim oldukça fazla olacaktır. Bu konuda bilginiz varsa aydınlatır mısınız?

  Teşekkürler

  Yanıtla
  • 17 Eylül 2019 tarihinde, saat 22:37
   Permalink

   Merhaba,

   Tabii ki gider gösterebiliyorsunuz. Gider gösterememe konusunda nasıl bu kanıya vardınız veya tam olarak ne demek istediğinizi anlayamamış olabiliriz. İletişim kanallarımızdan ulaşırsanız daha detaylı bilgiyi karşılıklı görüşerek sunabiliriz.

   Yanıtla
 • 22 Ekim 2019 tarihinde, saat 13:58
  Permalink

  İyi günler Vergi mükellefiyim. Facebook sayfamdan reklam alıyorum. Reklam faturası kesiyorum. anladığım kadarıyla Fatura keserken, Vergi mükelleflerine % 15 Gelir Vergisi kesintisi ve Kdv tevkifatı yapacağım dogrumudur ? Muhtasar Beyannameyide faturayı alan müşteri beyan edecek. Kdv tevkifatı oranı kaçtır. Selamlar

  Yanıtla
  • 23 Ekim 2019 tarihinde, saat 00:18
   Permalink

   Merhaba,

   Keseceğiniz fatura üzerinden %15 kesinti yapacak ve bu rakamı tahsil etmeyeceksiniz müşteriniz beyan edip ödeyecek, yani eksik hesaplayıp müşteriye kesintiyi de üzerine ekleyerek KDV hesaplayıp fatura keseceksiniz. Bunun haricinde başka işlem yok. Daha detaylı bilgi için iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 16:46
  Permalink

  Teşekkür ederim o zaman sadece % 15 GV kesintisi var Fatura üzerinde, Kdv Tevkifatı yok.

  Yanıtla
  • 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 17:00
   Permalink

   Aynen normal KDV hesaplanacak KDV tevkifatı yok…

   Yanıtla
 • 2 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:34
  Permalink

  Burada tam ve dar mükellefiyete biraz takıldım. Benimn firma işletme defteri gerçek şahıs. Reklam Faturası keseceğim firma adresi Türkiyede olan bir şirket yani A.Ş. Şimdi Stopaj % 15 mi olacak, % 0 mı olacak ?

  Yanıtla
  • 2 Kasım 2019 tarihinde, saat 15:00
   Permalink

   Siz fatura kesip ödeme alacaksanız stopaj %15. Bakış açınız ödeme yapan tarafından olmalı…

   Yanıtla
 • 2 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:50
  Permalink

  Anladığım kadarıyla, Adresi Türkiyede olan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine, Kesin %0, Gerçek kişi Mükelleflere % 15 kesinti yapılacak.

  Yanıtla
  • 2 Kasım 2019 tarihinde, saat 15:01
   Permalink

   Yanlış anlamışsınız.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.