İş sözleşmeleri ve İş Sözleşmesinin Türleri

İş sözleşmeleri  ve iş sözleşmelerinin türleri nelerdir? Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmeleri ve diğerleri.

İş sözleşmeleri, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi vaad ettiği sözleşme türüdür. Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli süreli işlerde ve belirli işin tamamlanması koşuluna bağlı olarak işveren ve işçi arasında yazılı olarak yapılan sözleşmedir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin en önemli sonuçlarından biri şüphesiz ki sözleşme süresi sona erdiğinde iş ilişkisinin de sona ermesidir. Ayrıca sözleşmenin sona ermesi kıdem tazminatına hak kazandıran nedenler arasında yer almamaktadır. İhbar tazminatı ise bu tür sözleşmelerde zaten söz konusu değildir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İş ilişkisi belirli bir süreye bağlı değilse belirsiz süreli olarak görülür.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Part time olarak da adlandırılan işçinin haftalık çalışma süresinin belli bir kısmında çalışması durumunda oluşan sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. Bu tür sözleşmeye tabi çalışan işçilerin hak ve menfaatleri çalıştığı süreye göre orantılanarak ödenir.

Çağrı Üzerine Çalışma Sistemine Dayalı İş Sözleşmesi

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması durumunda düzenlenen çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli iş sözleşmesidir. İşçinin ne kadar süreyle çalışacağı belirlenir. Eğer belirlenmemişse 20 saat olarak kararlaştırılmış sayılır ve işçi bu sürede çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulması durumunda gerçekleşir. Deneme süresi olarak en fazla iki ay belirlenebilir. Bu süre toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar çıkartılabilir. Deneme süresi içerisinde sözleşme taraflarca bildirim süresine gerek olmadan feshedilebilir. Ancak deneme süresinde işçinin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Takım Sözleşmesi

Birden çok işçiden meydana gelen bir takımı temsilen bu işçilerden birinin takım klavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye denir. Ücret ve haklar işçilere ayrı ayrı ödenmelidir. Takım klavuzu için diğer işçilerden aracılık ve benzeri nedenle kesinti yapılamaz

Çıraklık Sözleşmesi

Bakanlıkça çıraklık eğitimi kapsamına alınan illerde ve meslek alanlarında çalıştırılacak çıraklarla yapılması gereken sözleşmedir. Sözleşmeler reşit olan çırakların kendisiyle reşit olmayanların veli veya vasisiyle yazılı olarak yapılır.

Çocuklarla Yapılan İş Sözleşmeleri

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimine devam edenlerin okullarına engel olmayacak şekilde hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Kapıcılarla Yapılan İş Sözleşmesi

Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin düzenlendiği iş sözleşmeleridir.

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplaml: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code